Rockin' Tabs Forums  

Go Back   Rockin' Tabs Forums > Main Area > RT News

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 10-12-2015, 01:26 AM   #36
thuyhoanghn1
Junior Member
 
Join Date: Oct 2015
Posts: 3
Default

Quote:
Originally Posted by Pauler View Post
Following the changes I made to <a href=http://www.christianguitar.org>CGR</a> and <a href=http://www.tabcountry.com>Tab Country</a>, this site now is accepting <a href=http://www.rockintabs.com/submit/>tab submissions</a>. Also, like the other two sites, we are recruiting <a href=http://www.rockintabs.com/forums/forumdisplay.php?f=8>Artist Admins</a> to help keep things straight as the submissions start coming in. While I realize that this site is not nearly as large as the other two, it has the potential to become much larger than either of them. Start <a href=http://www.rockintabs.com/submit/>submitting your tabs</a> (or even help out as an <a href=http://www.rockintabs.com/forums/forumdisplay.php?f=8>Artist Admin</a>), and this site should grow very quickly into a very useful resource for you. Thanks! Mickey
Tác dụng của cả tài nguyên cơ sở vật chất và nguồn lực nhân sự có thể giúp khách sạn chiếm lĩnh thị trường, tăng doanh thu. Triển khai nhiều chương tŕnh khuyến măi, giảm giá có thể làm khách sạn không đạt được mục tiêu doanh thu. Thay v́ chú trọng vào việc giảm giá pḥng, hăy đầu tư vào việc nâng cao chất lượng các tiện nghi và cách mà các nhân viên khách sạn phục vụ du khách, du khách sẵn sàng trả thêm chi phí cho các giá trị “vô h́nh” mà họ nhận được là: sự hài ḷng, thái độ phục vụ của nhân viên, những trải nghiệm mới khi nghỉ tại khách sạn.
thuyhoanghn1 is offline   Reply With Quote
 

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On
Forum Jump


All times are GMT. The time now is 10:42 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.

Rockin Tabs © 2006 MickMel