Rockin' Tabs Forums  

Go Back   Rockin' Tabs Forums > Main Area > Tab Requests

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 07-08-2018, 09:10 AM   #221
rutienthe247
Senior Member
 
Join Date: Jun 2015
Posts: 6,641
Default

Bạn cần:
- Nộp tiền v*o t*i khoản ngân h*ng của bản thân hoặc người thân
- Thanh toán hóa đơn điện, điện thoại, internet, t*i ch*nh, mua h*ng... qua mạng

Nhưng:
- Bạn không có thời gian ra ngân h*ng trong giờ h*nh ch*nh?
- Thủ tục của ngân h*ng quá nhiều v* mất thời gian?
- Không có t*i khoản ngân h*ng để thanh toán hóa đơn?

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được phục vụ 24/7, chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ m* bạn cần với mức ph* ưu đãi: 0.5% - 1%
- Nộp tiền v*o t*i khoản ngân h*ng
- Thanh toán hóa đơn tiền điện, điện thoại, internet
- Thanh toán hóa đơn mua h*ng qua mạng
- Thanh toán các dịch vụ t*i ch*nh như Prudential...


Chúng tôi cam kết:
- Tiền về t*i khoản ngay
- Hóa đơn được thanh toán l*p tức
- Mức ph* ưu đãi hợp lý

Thông tin liên hệ:
Phương 0906361588/ 0977160246
421 Trường Chinh, P14, Q.Tân Bình, TPHCM (mặt sau nh* 421, đi v*o hẻm 415)
EMAIL: ruttientindung@gmail.com
BLOG: ruttienthetindung247.weebly.com
WEBSITE: RÚT TIỀN MẶT TỪ THẺ TÍN DỤNG
FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009745569021
rutienthe247 is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2018, 10:12 AM   #222
rutienthe247
Senior Member
 
Join Date: Jun 2015
Posts: 6,641
Default

Bạn cần:
- Nộp tiền v*o t*i khoản ngân h*ng của bản thân hoặc người thân
- Thanh toán hóa đơn điện, điện thoại, internet, t*i ch*nh, mua h*ng... qua mạng

Nhưng:
- Bạn không có thời gian ra ngân h*ng trong giờ h*nh ch*nh?
- Thủ tục của ngân h*ng quá nhiều v* mất thời gian?
- Không có t*i khoản ngân h*ng để thanh toán hóa đơn?

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được phục vụ 24/7, chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ m* bạn cần với mức ph* ưu đãi: 0.5% - 1%
- Nộp tiền v*o t*i khoản ngân h*ng
- Thanh toán hóa đơn tiền điện, điện thoại, internet
- Thanh toán hóa đơn mua h*ng qua mạng
- Thanh toán các dịch vụ t*i ch*nh như Prudential...


Chúng tôi cam kết:
- Tiền về t*i khoản ngay
- Hóa đơn được thanh toán l*p tức
- Mức ph* ưu đãi hợp lý

Thông tin liên hệ:
Phương 0906361588/ 0977160246
421 Trường Chinh, P14, Q.Tân Bình, TPHCM (mặt sau nh* 421, đi v*o hẻm 415)
EMAIL: ruttientindung@gmail.com
BLOG: ruttienthetindung247.weebly.com
WEBSITE: RÚT TIỀN MẶT TỪ THẺ TÍN DỤNG
FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009745569021
rutienthe247 is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2018, 11:11 AM   #223
rutienthe247
Senior Member
 
Join Date: Jun 2015
Posts: 6,641
Default

Bạn cần:
- Nộp tiền v*o t*i khoản ngân h*ng của bản thân hoặc người thân
- Thanh toán hóa đơn điện, điện thoại, internet, t*i ch*nh, mua h*ng... qua mạng

Nhưng:
- Bạn không có thời gian ra ngân h*ng trong giờ h*nh ch*nh?
- Thủ tục của ngân h*ng quá nhiều v* mất thời gian?
- Không có t*i khoản ngân h*ng để thanh toán hóa đơn?

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được phục vụ 24/7, chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ m* bạn cần với mức ph* ưu đãi: 0.5% - 1%
- Nộp tiền v*o t*i khoản ngân h*ng
- Thanh toán hóa đơn tiền điện, điện thoại, internet
- Thanh toán hóa đơn mua h*ng qua mạng
- Thanh toán các dịch vụ t*i ch*nh như Prudential...


Chúng tôi cam kết:
- Tiền về t*i khoản ngay
- Hóa đơn được thanh toán l*p tức
- Mức ph* ưu đãi hợp lý

Thông tin liên hệ:
Phương 0906361588/ 0977160246
421 Trường Chinh, P14, Q.Tân Bình, TPHCM (mặt sau nh* 421, đi v*o hẻm 415)
EMAIL: ruttientindung@gmail.com
BLOG: ruttienthetindung247.weebly.com
WEBSITE: RÚT TIỀN MẶT TỪ THẺ TÍN DỤNG
FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009745569021
rutienthe247 is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2018, 12:12 PM   #224
rutienthe247
Senior Member
 
Join Date: Jun 2015
Posts: 6,641
Default

Bạn cần:
- Nộp tiền v*o t*i khoản ngân h*ng của bản thân hoặc người thân
- Thanh toán hóa đơn điện, điện thoại, internet, t*i ch*nh, mua h*ng... qua mạng

Nhưng:
- Bạn không có thời gian ra ngân h*ng trong giờ h*nh ch*nh?
- Thủ tục của ngân h*ng quá nhiều v* mất thời gian?
- Không có t*i khoản ngân h*ng để thanh toán hóa đơn?

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được phục vụ 24/7, chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ m* bạn cần với mức ph* ưu đãi: 0.5% - 1%
- Nộp tiền v*o t*i khoản ngân h*ng
- Thanh toán hóa đơn tiền điện, điện thoại, internet
- Thanh toán hóa đơn mua h*ng qua mạng
- Thanh toán các dịch vụ t*i ch*nh như Prudential...


Chúng tôi cam kết:
- Tiền về t*i khoản ngay
- Hóa đơn được thanh toán l*p tức
- Mức ph* ưu đãi hợp lý

Thông tin liên hệ:
Phương 0906361588/ 0977160246
421 Trường Chinh, P14, Q.Tân Bình, TPHCM (mặt sau nh* 421, đi v*o hẻm 415)
EMAIL: ruttientindung@gmail.com
BLOG: ruttienthetindung247.weebly.com
WEBSITE: RÚT TIỀN MẶT TỪ THẺ TÍN DỤNG
FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009745569021
rutienthe247 is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2018, 01:11 PM   #225
rutienthe247
Senior Member
 
Join Date: Jun 2015
Posts: 6,641
Default

Bạn cần:
- Nộp tiền v*o t*i khoản ngân h*ng của bản thân hoặc người thân
- Thanh toán hóa đơn điện, điện thoại, internet, t*i ch*nh, mua h*ng... qua mạng

Nhưng:
- Bạn không có thời gian ra ngân h*ng trong giờ h*nh ch*nh?
- Thủ tục của ngân h*ng quá nhiều v* mất thời gian?
- Không có t*i khoản ngân h*ng để thanh toán hóa đơn?

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được phục vụ 24/7, chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ m* bạn cần với mức ph* ưu đãi: 0.5% - 1%
- Nộp tiền v*o t*i khoản ngân h*ng
- Thanh toán hóa đơn tiền điện, điện thoại, internet
- Thanh toán hóa đơn mua h*ng qua mạng
- Thanh toán các dịch vụ t*i ch*nh như Prudential...


Chúng tôi cam kết:
- Tiền về t*i khoản ngay
- Hóa đơn được thanh toán l*p tức
- Mức ph* ưu đãi hợp lý

Thông tin liên hệ:
Phương 0906361588/ 0977160246
421 Trường Chinh, P14, Q.Tân Bình, TPHCM (mặt sau nh* 421, đi v*o hẻm 415)
EMAIL: ruttientindung@gmail.com
BLOG: ruttienthetindung247.weebly.com
WEBSITE: RÚT TIỀN MẶT TỪ THẺ TÍN DỤNG
FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009745569021
rutienthe247 is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2018, 02:15 PM   #226
rutienthe247
Senior Member
 
Join Date: Jun 2015
Posts: 6,641
Default

Bạn cần:
- Nộp tiền v*o t*i khoản ngân h*ng của bản thân hoặc người thân
- Thanh toán hóa đơn điện, điện thoại, internet, t*i ch*nh, mua h*ng... qua mạng

Nhưng:
- Bạn không có thời gian ra ngân h*ng trong giờ h*nh ch*nh?
- Thủ tục của ngân h*ng quá nhiều v* mất thời gian?
- Không có t*i khoản ngân h*ng để thanh toán hóa đơn?

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được phục vụ 24/7, chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ m* bạn cần với mức ph* ưu đãi: 0.5% - 1%
- Nộp tiền v*o t*i khoản ngân h*ng
- Thanh toán hóa đơn tiền điện, điện thoại, internet
- Thanh toán hóa đơn mua h*ng qua mạng
- Thanh toán các dịch vụ t*i ch*nh như Prudential...


Chúng tôi cam kết:
- Tiền về t*i khoản ngay
- Hóa đơn được thanh toán l*p tức
- Mức ph* ưu đãi hợp lý

Thông tin liên hệ:
Phương 0906361588/ 0977160246
421 Trường Chinh, P14, Q.Tân Bình, TPHCM (mặt sau nh* 421, đi v*o hẻm 415)
EMAIL: ruttientindung@gmail.com
BLOG: ruttienthetindung247.weebly.com
WEBSITE: RÚT TIỀN MẶT TỪ THẺ TÍN DỤNG
FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009745569021
rutienthe247 is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2018, 03:11 PM   #227
rutienthe247
Senior Member
 
Join Date: Jun 2015
Posts: 6,641
Default

Bạn cần:
- Nộp tiền v*o t*i khoản ngân h*ng của bản thân hoặc người thân
- Thanh toán hóa đơn điện, điện thoại, internet, t*i ch*nh, mua h*ng... qua mạng

Nhưng:
- Bạn không có thời gian ra ngân h*ng trong giờ h*nh ch*nh?
- Thủ tục của ngân h*ng quá nhiều v* mất thời gian?
- Không có t*i khoản ngân h*ng để thanh toán hóa đơn?

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được phục vụ 24/7, chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ m* bạn cần với mức ph* ưu đãi: 0.5% - 1%
- Nộp tiền v*o t*i khoản ngân h*ng
- Thanh toán hóa đơn tiền điện, điện thoại, internet
- Thanh toán hóa đơn mua h*ng qua mạng
- Thanh toán các dịch vụ t*i ch*nh như Prudential...


Chúng tôi cam kết:
- Tiền về t*i khoản ngay
- Hóa đơn được thanh toán l*p tức
- Mức ph* ưu đãi hợp lý

Thông tin liên hệ:
Phương 0906361588/ 0977160246
421 Trường Chinh, P14, Q.Tân Bình, TPHCM (mặt sau nh* 421, đi v*o hẻm 415)
EMAIL: ruttientindung@gmail.com
BLOG: ruttienthetindung247.weebly.com
WEBSITE: RÚT TIỀN MẶT TỪ THẺ TÍN DỤNG
FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009745569021
rutienthe247 is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On
Forum Jump


All times are GMT. The time now is 10:25 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.

Rockin Tabs © 2006 MickMel